Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dokument očkování 1. část

Největší podvod v dějinách – OČKOVÁNÍ

V srpnu roku 2009 chtěl informovat údajný agent Mossadu profesor Joseph Moshe amerického prezidenta o nezákonných akvivitách firmy Baxter a vývoji biologické zbraně na ukrajině. Byl zatčen americkými tajnými službami a řadu hodin vyslýchán, poté vyhoštěn do Izraele.

Povinné očkování - z přednášky Anity Petekové v Bernu
Anita Peteková prostudovala 30 tisíc stran týkajících se očkování. Došla k těmto závěrům:

Za sto let školské medicíny způsobuje očkováním více utrpení a úmrtí než kterákoliv jiná lékařská aktivita. To, že nemá lékařský titul je v tomto případě jistá výhoda, protože k tématu přistupuje bez předsudků. Edward Jenner začal v roce 1796 s očkováním proti neštovicím. Z 23 případů, které uváděl, ale ve skutečnosti bylo očkováno jen 14 osob, které jsou dnes základem očkovací mánie. Devět lidí vůbec nebylo očkovaných, přesto byli zahrnuti do studie. Jednoduše dostali neštovice a potom se sami uzdravili. John Barker pětiletý chlapec zemřel několik dní po tomto očkování. Zpráva o tom byla zamlčena a dostala se na světlo až po několika letech. Jen čtyři případy, které popsal je možné považovat za skutečné důkazy. Tito pacienti však dále nebyli vůbec pozorováni. Nikdo tedy nevěděl, jestli jsou opravdu chráněni nebo jestli očkování nemá nějaké vedlejší účinky. Nikdy neexistoval důkaz o stupni a délce ochrany. Naše věda s celým očkovacím průmyslem staví veškeré argumenty na čtyřech případech očkování proti neštovicím. Dodnes to nikdo oficiálně neověřoval!

Vzteklina

Louis Pasteur odebíral do misky s bujónem sliny psům postiženým vzteklinou, a čekal co se bude dít. Nedělo se nic. Usoudil ale, že něco tam není v pořádku a že původce onemocnění musí být mimořádně malý - nazval ho virus. To je ta věc, kterou nedokázal najít. Protože ve slinách vzteklého psa se virus neobjevuje. Od té doby se tento termín objevuje v moderní medicíně. Louis Pasteur, který provedl první očkování proti vzteklině nebyl vůbec lékař, ale chemik. A na něm je založený celý očkovací průmysl. Jeho proslulost mu zajistil jeden případ. 6. června 1885 jistá matka přivezla svého devítiletého syna Josefa Meistera vlakem z Elsasu do Paříže. Chlapce 48 hodin předtím pokousal vzteklý pes. Pasteur nikdy předtím neočkoval člověka jen ovečky, které potom všechny zdechly. O tom ale nikdo nemluvil. Potom jak uvádí jeho deník se ještě dlouho rozhodoval, zda má chlapce očkovat. Protože však došel k názoru, že chlapec tak jako tak zemře, rozhodl se to podstoupit. Chlapec dostával každý den po dobu třech týdnů injekci do břišní stěny, což je mimořádně bolestivé. Po třech týdnech napsal Pasteur do svého deníku, že zůstal zdravý. Nikoliv to, že jej vyléčil. Na základě tohoto jediného případu se Louis Pasteur stal slavným. Nikdy víc již nemusel nic dokazovat. Teď bych vám chtěla dokumentovat, že tento jediný případ nic nedokazuje. Od té doby do dnes se užívá rozdělení očkování na aktivní a pasivní. Pasteur použil tzv. aktivní očkování. Aktivní znamená to, že tělo si musí samo vyrobit protilátky. Dnes ale víme, že se kromě aktivních látek musí aplikovat i pasivní. Jestliže jsou aplikovány jen aktivní, člověk zemře. V současnosti víme, že k očkování musí dojít do 24 hodin po pokousání. Chlapec se však dostavil za 48 hodin. Dnes se vyučuje, že břišní stěna je nevhodná a očkuje se přímo do rány. Dva muži, kteří přispěchali chlapci na pomoc při útoku vzteklého psa byli rovněž pokousáni, žádné očkování však nedostali a útok přežili. To tedy znamená, že pes vůbec neměl vzteklinu, nebo že chlapec žádnou vzteklinu nedostal. Pasteur byl, jak již bylo řečeno chemik a nedokázal diagnostikovat vzteklinu. Dnes nedokáže vzteklinu diagnostikovat ani lékař, když nemá k dispozici výsledky laboratorního vyšetření.

A nyní k výrobě očkovacích látek. Jejich aplikace má v podstatě dva negativní aspekty. Prvním je, že nám neposkytuje tolik propagovanou ochranu a za druhé, že vznikají velké škody na lidském zdraví. V současnosti se vakcíny většinou pěstují z krve zvířat, nebo v jejich produktech jako jsou slepičí vejce. Krev je nazývaná médium a v ní se to svinstvo tvoří. Potom existují látky vyrobené na usmrcených lidských embyích. Náš farmaceutický průmysl říká, že tento způsob výroby očkovacích látek je výhodný z důvodu, že výchozí materiál lze snadno získat. Tady už nejde jen o zdraví, ale o etiku a morálku. Etikou a morálkou náš život začíná i končí. Očkování proti zarděnkám a planým neštovicím se vyrábí na těchto usmrcených plodech a tuto vakcínu používá celý svět.
Potom existují vakcíny vyrobené na HeLa buňkách nebo na HDC buňkách. Název HeLa vznikl ze jména Henrieta Lacks. To je osoba ze které pocházejí rakovinné buňky. Tato paní zemřela v polovině osmdesátých let a měla rakovinu, která postupovala nesmírně rychle. Tenkrát kohosi napadlo, že by se její krev dala využít na výrobu očkovacích látek. To je důvod proč dnes mnohé vakcíny jsou vyrobené na tomto základě. Je to vakcína proti spalničkám a proti příušnicím. Farmaceutický průmysl říká, že to vůbec nevadí, protože tyto vakcíny jsou čištěné a filtrované a že tam po rakovinných buňkách nezůstane ani stopa. Není to ale pravda. To si může každý ověřit.

Byl to způsob jak rychle a lacino vyrobit hodně očkovacích látek. To nemá nic společného se zdravím, ale jen se zisky. Dnes je farmaceutický průmysl po zbrojním průmyslu ten nejziskovější.

Obstarejte si ampulku očkovací látky, seškrabejte etiketu a odneste do laboratoře, ať zjistí co je uvnitř... Tyto rakovinné buňky lze v roztoku nalézt. Když je možné je nalézt je evidentní, že mohou i škodit. Potom existují ještě vakcíny vypěstované na buňkách Vero. Ale někdy je na příbalovém letáčku uvedeno jen na buňkových liniích. Přitom jde vždycky o zvířecí rakovinné buňky. Ty jsou téměř výhradně z makaka zeleného což je druh opice.
Očkování proti chřipce se vyrábí tak, že velká část očkovací látky se vyrábí ze slepičích vajec. Ale nejnovější postup firmy Baxter a nověji firma Novartis vyrábějí geneticky vyráběné vakcíny. Říká se tomu non plus ultra tj. nejlepší z nejlepšího. Provádí se to od roku 1985 a šest. Dnes se přechází na výrobu vakcín geneticky upravených. Takto se vyrábí například očkování proti hepatitidě typu B, část očkování proti vzteklině a také očkovací sérum proti rakovině děložního čípku. Vyrábí se tak také 99% vakcín na očkování zvířat. U tohoto očkování se postupuje ještě bezstarostněji, přestože obsahují látky, které jsou pro lidi zakázané už několik generací, ale zvířata se nedokážou bránit. Do nich se může natlačit všechno, co existuje.

Každá vakcína obsahuje 80 – 100 různých složek. O těchto složkách se nikde nedočtete a neexistuje ve světě zákon, který by nařizoval výrobcům těchto vakcín uvádět složení látky, které byly použity na jejich výrobu. Nanejvýš se dočtete drobounkým písmem napsané slovo rtuť (resp. mohly dočíst do r. 2000 – pozn.). Je tam obrovský prostor na přidání prakticky čehokoliv. Tyto očkovací séra se pak běžně aplikují dětem starým jen pár týdnů, které se nemohou bránit. Tyto procesy mohou v nás, našich dětech a jejich dětech probíhat nepozorovaně a dalším očkováním může být dosaženo zesílení těchto vlivů až na úroveň zjistitelnou, kdy pro nás už nebude návratu. To celé je možné nazvat biologickou katastrofou.

Před několika lety firma Merck vyvinula novou vakcínu proti hepatitidě typu B a na příbalovém letáku bylo uvedené, že obsahuje rekombinantní virusy hepatitidy typu B. Slovo rekombinantní znamená geneticky upravené. To je nové slovo používané proto, že lidé začínají být alergičtí na název geneticky upravené. Tenkrát bylo na letáku uvedené, že ampulka obsahuje rekombinantní virusy hepatitidy typu B a roztok kuchyňské soli. To znamená, že v roztoku soli plave několik virů.

V institutu Poula Ehrlicha, což je německá organizace, která má nad tím vším dozor, když Anita Peteková tam zavolala a zeptala se, co obsahuje zmíněný přípravek, řekl jí milý mužský hlas ať si přečte příbalový letáček. Když mu odpověděla, že nemůže uvěřit tomu, že by tam plavalo několik virů v solném roztoku, odpověděl jí „jo, kdybyste jen tušila co všechno tam plave.“ „Vy to ale musíte vědět, když vakcínu schvalujete.“ „My to nevíme, protože výrobce nám žádné podrobné informace nedal,“ řekl ten pán. „Jak je to možné?“ ptala se Anita Peteková. „Výroba oficiálně spadá podle zákona pod výrobní tajemství,“ zněla odpověď. Takže výrobce není povinen povolovacímu orgánu uvést co vakcína obsahuje. Na otázku „jak potom mohou něco takového povolit?“ odpověděl „musíme jim důvěřovat.“ Když potom zavolala do Švýcarského Swiss Medic dostala absolutně totožnou odpověď. Stejnou odpověď dostala ve Vídni. Nemělo smysl dál někam telefonovat, protože Němci vždy dbali na pořádek a přesnost. Jaké potom asi panují poměry třeba v Itálii či kdekoliv jinde? Z toho je vidět, že důležitější než zdraví občanů je výrobní tajemství. A to legálně a podle zákona!

Tedy - 98 % těchto látek jsou nervové jedy a tady je třeba zdůraznit, že se jedná o děti několik týdnů staré, kterým jsou tato svinstva očkována. Vyrábí je chemický průmysl a dodává je farmaceutickému průmyslu. Z nich se pak vyrábí sulfát hliníku a antibiotika. Nikdo víc nic nezkoumá. Zkouší se to, až úřady povolí jejich aplikaci na lidech. Prvních pět roků očkovací látky nebo léku jsou považovány za klinickou studii. Takže přípravek předtím než se dostal mezi lidi byl zkoumaný pouze v několika málo případech. Také zmíněné očkování proti rakovině děložního čípku je ve stádiu klinické studie. Dokonce v Rakousku se snaží nalákat na toto očkování i chlapce. A víte s jakým důvodem přišli? Že prý by se mohli nakazit od děvčat během pohlavního styku a dostali by rakovinu penisu. Vypuštěním této hororové informace dosáhli v USA toho, že se hlásí na očkování matky i synové. Spoléhali na to, že také v Rakousku propukne podobná panika.

V očkovacích látkách jsou obsaženy také tzv. antigeny to jsou bakterie a viry, dále konzervační látky. Konzervační látky jsou v mrtvých očkovacích látkách zákonem předepsané a mohou obsahovat pouze tři konzervační látky. To je tiomerzal, natriumtimerfonát a 2-fenoxietanol.
Tiomerzal je složen z 48,9 %čisté rtuti, natriumtimerfonát má 43,7% čisté rtuti. Oficiálně od roku 1998 kdy to zavedli pokusně a od roku 2000 to bylo definitivně vakcíny určené pro děti nesmějí obsahovat rtuť. A tady se vracíme zpět. Nejsou žádné kontrolní mechanismy, takže kdo zjistí, jestli tam ta rtuť je nebo není, když uvádět se musí jen složky dodávané dodatečně. Rtuť způsobuje u dětí poruchy schopnosti učit se, poruchy koncentrace a hyperaktivitu. Dnes najdete v každé třídě několik takových, kteří jsou zralí na léčení. To je samozřejmě výborný byznys. Teď hovoříme o farmaceutickém průmyslu a konkrétně o firmě Novartis. Existuje látka retalin a protože je nebezpečný a škodlivý, firma Novartis vyrobila přípravek, který má vedlejší účinky retalinu udržet pod kontrolou. Už jen s třemi těmito léky by měla firma o sebe postaráno a Daniel Vasella by koncem tohoto roku mohl inkasovat svoje miliony protože to je důležité. Už více než dvacet let věda ví, že 2-fenoxietanol je jed, který vážně poškozuje nervy a ledviny. Je zrovna tak „neškodný“ jako rtuť. Hovoříme zde o rtuti, která je veřejnosti známá, ale o natriumtimerfonatu a
2-fenoxietanolu se moc nemluví. Je to především kvůli názvu, který se těžko vyslovuje. Jsou tam adjuvanty což je slovo odvozené z latinského slova adjuvare – pomoc. Jsou to tzv. pomocné látky. Ty jsou jak tvrdí farmaceutický průmysl nesmírně důležité. Jsou to například rozpouštědla jako fosfáty, karbonáty a stabilizátory. V očkovacích látkách je velmi oblíbené médium 199, polysorbat 80 a hydrolyzovaná želatina. Ta má na svědomí to, že tolik našich dětí má alergie. Farmaceutický průmysl ví, že dospělí, ale hlavně děti mohou utrpět anafylaktický šok v důsledku očkování protože tato látka je cizí bílkovina a dostává se do těla nepřirozenou cestou. Aby se tomu zabránilo nejhoršímu z nejhoršího přidává se do injekční vakcíny lidský albumín. Je to hlavně proto, aby se zabránilo obecnému zjištění, že vše je vyvoláno očkovací látkou. Sulfát hliníku je obsažený prakticky v každé očkovací látce. Možná víte o tom, že jsou vyráběny vakcíny pro starší lidi, protože staří lidé si těžko vytvářejí protilátky. Ta hranice je kolem 60 let a v těch vakcínách je ve zvýšené míře obsažen sulfát hliníku. Je však známo, že alzheimera u těchto lidí způsobuje právě zvýšené množství hliníku v mozku. To znamená, že očkováním a také užíváním antacidů kde je také zvýšené množství hliníku se tady vyvolává další neléčitelná nemoc. To dokazuje, že většina těchto nemocí je vyvolána uměle. Potom tam jsou přísady - tedy to co se tam vloží dodatečně po výrobě a to jsou emulgátory. Dávají se tam pro, že látka se nesmí srážet a usazovat, aby z toho vznikla homogenní kapalina.

Antibiotika jsou přítomny téměř ve všech vakcínách. Zpravidla jsou velmi silná a navíc smíchané s jinými složkami. Je to aby tyto vakcíny vypěstované na zvířatech kde jsou obsaženy viry i bakterie se nepřenesly ze zvířete na člověka. Sulfát hliníku má v těle způsobit zápaly. Na zápaly pak tělo reaguje tvorbou protilátek. Aby se tyto zápaly nevymkly kontrole, dávají se tam právě ta antibiotika.

Potom je tam formaldehyd. Obsahuje ho téměř každá očkovací látka. Formaldehyd je chemikálie, kterou výrobci nábytku nesmějí již mnoho let používat, protože se ví, že když člověk žije mezi takovým nábytkem a vdechuje tyto výpary vzniká v jeho těle rakovina. Ale našim dvouměsíčním dětem tuto látku beze všeho vstřikují do těla a ještě rodičům říkají, že z nich budou statní a odolní jedinci. Když je látka škodlivá při vdechování, jak je asi škodlivá při obejití všech obranných mechanismů vstřikem přímo do těla. S tím si ale nikdo nedělá starosti. Potom to všechno čistili, ale ve výsledné látce je nadále rtuť, tiomerzal, rekombinantní organismy a výživný roztok. To všechno je zjistitelné. Farmaceutický průmysl přiznává, že bez přísad v očkovací látce se nám v těle nevytvoří žádné protilátky.


Jeden příklad. Ve Švýcarsku probíhá epedemie spalniček. Na tuto nemoc onemocněl i náš syn a přestože nebyl očkovaný, ani nemusel do sebe dostávat rtuť, ani nedostával sulfát hliníku, přesto si vytvořil protilátky, zcela se uzdravil a už nikdy spalničky nedostane. Proč to tak nefunguje u očkovacích sér? Protože očkování stimuluje tělo úplně jinak. Proto se tam vkládají všechny ty látky. Zároveň náš očkovací průmysl už 20 let přiznává, že počet protilátek ještě nic nevypovídá o ochraně. Takže jestliže máte v těle hodně protilátek, neznamená to, že jste chráněni. Jestliže máte v těle protilátky znamená to pouze, že jste přišli do styku s původcem nemoci. Protože tato informace ještě nepronikla na veřejnost, mohou argumentovat tím, že jestliže máte dost protilátek, jste chráněni. Tento jedovatý koktejl očkovací látky se vstřikuje do dobře prokrveného svalu. Malým dětem do stehna, dospělým do hýžďového svalu. Očkovací látka se dostane během jedné až dvou minut do krevního oběhu. U malých dětí to jde ještě rychleji. Jsou-li mladší než tři roky je tu následující problém. Tyto děti mají extrémě propustnou hematoencefalitickou bariéru. To znamená, že všechno co se objeví v krvi se automaticky dostane do mozku dítěte. A tam se najednou ocitne rtuť, hliník, těžké kovy a všechna ta svinstva. Katastrofou je, že lidské tělo je již nedokáže vyloučit.


To znamená, že je nutné u nich změnit formu. Teprve potom je dokáže tělo vyloučit. V tělíčku dítěte pak cirkulují do té doby, než se někde usadí. K tomu slouží tukové zásoby. Jen rtuť a hliník se s oblibou usazují v mozku dítěte. Tam vzniká z právního hlediska škoda. Hovoříme zde o dětech starých 2-3 měsíce. Tuto škodu však hned nezjistíme. To je také důvodem, proč se očkuje v tomto stáří. Škodu zjistíme zpravidla ve věku jednoho roku, když se má postavit, běhat a mluvit. V tu dobu zjistíme, že s dítětem není něco v pořádku. Do té doby uběhlo mnoho času a oni potom mohou tvrdit, že to nemá souvislost s očkováním. Lékaři obyčejně tvrdí, že to má dítě už od narození a že rodiče si toho pouze nevšimli. To je skutečným důvodem očkování ve druhém měsíci.
Stručně se dotknu některých vedlejších účinků. Je to v prvé řadě astma jako nepřímý vedlejší účinek. Zpravidla vzniká tím, že dítě po očkování dostane neurodermitidu.

 

Ta se pak nesprávně léčí kortizonem místo homeopatie. Tím se potom stane, že se nemoc zažene zpět do těla, namísto toho, aby se dostala z těla ven. Potlačí se příznaky a dítě potom po prvém roce dostane svůj první astmatický záchvat. A co se stane potom? Opět se nasadí kortizon a jsme v začarovaném kruhu, ze kterého už není možné se dostat. Každé desáté dítě v německy mluvících zemích již má astma a jejich počet roste. Druhým vedlejším účinkem očkování je alergie. Každé druhé dítě v německy mluvících zemích již má alergii a jejich počet rovněž roste. Zanedlouho bude mít každé dítě alergii. A kdyby jen jednu. Jsou děti, které nemohou existovat, protože mají alergie téměř na všechno. Z mého pohledu jsou to z 99% nervové jedy obsažené v očkovacích látkách. Třetím vedlejším účinkem je snížená imunita vůdči prochladnutí. Imunitní systém dítěte je zcela postaven na hlavu. Dětem tímto způsobem zcela podkopali zdraví. Potom stačí menší prochladnutí a organismus reaguje. Časté jsou také angíny a záněty středního ucha. Profesor Heininger, který sedí ve švýcarské federální očkovací komisi a také v německé STIKO, která má stejnou pracovní náplň, řekl v jedné přednášce ve Švýcarsku, že sám je dětský lékař (šéflékař univerzitní kliniky v Basileji). Tento dětský lékař otevřeně přiznal, že je úplně běžné, že dvoj až tříleté dítě má 8 – 10krát do roka zanícené mandle nebo zánět středního ucha. Tyto věci jsou stále utajované, a když už neví co říct zoufalým rodičům, tak řeknou, že je to prostě normální a že se s tím mají naučit žít. Přitom je to oslabená imunita díky očkování. Čtvrtým problémem je pak poruchy řeči. Z posledních statistik vyplívá, že více než 50% prvňáků v německy mluvících zemích nedokáže správně mluvit. A to jsou ty látky rtuť a hliník, které se uloží do mozkových center. S tím souvisí i poruchy chování jako je hyperaktivita a pronikavý křik.

Na tomto místě musím zmínit věc, kterou často slýchám. Rodiče, když se vrátí s dítětem z očkování domů a to dítě má jen několik měsíců – to dítě křičí jako blázen. To není obyčejný křik dítěte, které potřebuje přebalit, ale neskutečný pronikavý řev. Dítě křičí a matka volá doktorovi a ten jí klidně odpoví „panebože copak neumíte to dítě uklidnit?“ Sedmiměsíční chlapec křičel bez přestávky 48 hodin. Umíte si to představit? Potom přestal a usnul, ale to nebyl obyčejný spánek. Dnes je tento chlapec těžce duševně postižený. Tyto děti, když konečně usnou mají první HHE to jsou hypotonické poreaktivní epizody. Můžete si toho všimnout, jestliže jste u postýlky. Probíhá to ve dvou fázích. Nejprve je dítě úplně bílé od hlavy až po paty. Vypadá to jako by nedýchalo a když ho potom vezmete do ruky, jeho svalstvo je ochabnuté a je jako hadrový panák. Za chvilku se jeho barva změní na modrofialovou. Tyto fáze se vždy odehrávají v době „spánku“ a dochází k nim vždy po tomto pronikavém křiku. V USA na příbalovém letáčku proti černému kašli jsou jako vedlejší účinky uvedené – pronikavý a neutišitelný křik dítěte trvající až dvě hodiny. Tyto věty na letáčcích v německy mluvících zemích nenajdete. Po čtyřech týdnech v Německu a po osmi týdnech ve Švýcarsku je třeba provést druhé očkování. Celý proces s křikem se opakuje a některé děti už nedokážou více křičet, neboť jsou oslabené. Tyto HHE se vyskytují určitě. Po druhém očkování se objevují apnotické stavy, což je zástava dýchání s různou délkou po výdech než dojde k novému nadechnutí. Hodně dětí, které jsou očkovány potřetí, kdy se rodiče nechali přemluvit lékařem, nebo kamarádkou apod. najdou dítě během několika dní po očkování ráno v postýlce mrtvé. Tomu se říká syndrom náhlého úmrtí dítěte. Ve Švýcarsku a Rakousku zemře tímto způsobem každý rok 60 – 80 dětí. V Německu je to 600 až 800 a někdy i 1000 dětí ročně.

Už od padesátých roků se ví, že dvě třetiny všech dětí, které takto náhle zemřou několik hodin až sedm dní před svojí smrtí byly očkované proti tetanu, záškrtu a hlavně proti černému kašli. Drží se to samozřejmě v tajnosti, protože kdyby to zveřejnili, nic nevydělají. Na letáčku jsou uvedeny také křečovité záchvaty po očkování proti zarděnkám, spalničkám, příušnicím a proti neštovicím. Tam dochází k ochrnutí očkované končetiny, nebo i celého těla, epilepsii nebo poškození ledvin právě těmito nervovými jedy. Na příbalovém letáku bývá často uvedené „dočasné poškození ledvin“. Nevím co je myšleno tím dočasně, protože se staráme o jedno tříleté dítě a poškození ledvin u něho trvá již třetí rok. Slovo dočasné je velmi plastické a v tomto případě si pod ním můžeme představit prakticky cokoliv od několika hodin po několik let. Autoimunní onemocnění, kdy tělo zaútočí samo na sebe jako je například skleróza multiplex. Probíhá očkování proti hepatitidě typu B a nově očkování proti rakovině děložního čípku, především však očkování proti klíšťové encefalitidě. Následkem jsou děti ve věku několika měsíců, které onemocní diabetem. Poslední rok se zejména v Rakousku objevilo extrémně mnoho takových případů po očkování proti klíšťové encefalitidě, příušnicím a meningitidě, ty jsou oficiálně uznávané jako neškodné, přesto se vyskytují po očkování. Dále Guillan-Barrého syndrom. To je onemocnění periferních nervů charakterizované náhlým nástupem a rychlou progresí svalové slabosti a ztrátou citlivosti, která začíná na rukou či nohou a postupně se šíří celým tělem. Až zasáhne plíce pokud není použita umělá ventilace dochází ke smrti. Všechno to probíhá v průběhu jednoho roku. To znamená v případě poškození zdraví vakcínou se celý průběh zkrátí na 2 až 3 měsíce. Guillan-Barrého syndrom bývá po očkování vakcínou FSME proti klíšťatům a po očkování proti chřipce. Dále chronická únava a deprese po očkování proti hepatitidě A a B. Potom neklid u malých dětí bývá předvojem hyperaktivity. Pak je to počurávání ve věku, kdy je to již nepatřičné. Poruchy spánku – děti po takovém očkování nedokáží prospat celou noc nepřetržitě, stále se budí a to může trvat celé roky, pak je tu zastavení růstu na dva až tři roky. Zbrzdění duševního vývoje o několik let, nebo úmrtí nejsou vůbec ojedinělé a bohužel velmi časté po očkování.

Mám nějaké údaje z Německa a jsou to oficiální čísla. Institut Paula Ehrlicha v průběhu desíti roků zaevidoval 13 141 případů těžkých reakcí po očkování. Těžkých znamená, diabetes, encefalitida. Tady nemluvíme o nějakém slabém začervenání nebo zvýšené teplotě. Tento institut přiznal, že to je takových 5 % skutečného počtu případů, protože ostatní případy vůbec nejsou hlášené. Anebo jsou hlášené, ale řekne se, že to s očkováním nesouvisí a případ se jednoduše zamete pod koberec. Když to převedete na sto procent, pak dojdeme k číslu 262 820 případů z Německa a to za jeden rok. Za deset let je to 2 miliony 628 tisíc 200 případů. Podle údajů institutu Roberta Kocha se v Německu každý rok provede asi 40 milionů očkování. Za poslední rok to bylo dokonce 45 milionů. Doktor Hartmann sestavil tato čísla když byl v institutu Paula Ehrlicha vedoucím oddělení pro hlášení případů poškození zdraví v důsledku očkování. Na základě toho napsal svoji doktorskou práci. Zveřejnil jí v květnu 1997. Následovalo okamžité propuštění.

 Ještě bych ráda připomněla studie o účinnosti. U žádné z těch studií neexistuje kontrolní skupina. Asi si dovedete představit jak to vypadá. Řekněme si jak by to mělo vypadat. Jde se testovat vakcína nebo lék. Jedna skupina dostane očkování (mluvíme teď o očkování proti rakovině děložního čípku), druhá dostane placebo čili naprosto neúčinný přípravek. Potom se ty dvě skupiny porovnávají. Ani ten, kdo to očkuje nesmí vědět, co komu naočkoval. V tom případě by se to nazývalo randomizovaná dvojitě zaslepená studie. Tak má probíhat každá studie. To je důležité proto, aby ten kdo bude vyhodnocovat výsledky byl bez předsudků. Takto to ale nefunguje. Zaprvé žádná kontrolní skupina neexistuje! Ta existuje pouze ve fantazii. U vakcín už celá desetiletí neexistují žádné kontrolní skupiny. Zde to probíhalo tak, že jedna skupina byla očkovaná proti rakovině děložního čípku a druhá proti hepatitidě typu A. Druhá skupina není tedy s placebem, ale skupinou, která dostala jinou vakcínu. Ve studii se pak dočteme doslova toto: skupina, která dostávala vakcínu neměla žádné vedlejší účinky oproti druhé skupině. Je to jednoduše proto, že obě skupiny měly vedlejší následky. Takže tato vakcína je neškodná. Účinnost se pak posuzuje výlučně podle množství protilátek. Vůbec se tedy nečeká 20 či 30 let. To si nemohou dovolit protože chtějí vydělávat už dnes. Naočkuje se a za týden se začnou objevovat v krvi protilátky. Odebere se mu tedy krevní vzorek a spočítá se množství protilátek. Když jich je v krvi hodně a na to jsou tabulky, řekne se, že má dost protilátek a je tudíž chráněn. To se stále tak dělá i když se ví, že množství protilátky neříká nic o ochraně. Protilátky říkají jen to, že tělo přišlo do styku s tím a tím bacilem. Nic víc, nic míň.

 
Když farmaceutické firmy platí výzkumníky, oni si u nich objednávají studie. V Německu i Švýcarsku jsou profesoři na různých klinikách, u kterých se objednávají tyto studie. Oni pak tuto vakcínu zkoušejí na pacientech dobrovolnících. V principu by to však neměli být pacienti, ale dobrovolníci. Tyto farmaceutické firmy když vyplácejí peníze takovému profesorovi, tak už v té době jsou výsledky zkreslené ve prospěch farmaceutické firmy. V posledních letech byly kolem toho obrovské skandály. Některé z renomovaných odborných časopisů jako Lancet apod. se bránili zveřejňování studií, protože řekly, že tyto studie jsou tak zmanipulované, že se na tom nechtějí podílet. Proto si založili něco jako vlastní etickou komisi, no ale bohužel zase v ní sedí zástupci farmaceutických firem. Pro farmaceutickou firmu je nejlepší reklamou, když před jménem je titul profesor než obyčejný doktor. Tento profesor pak dojde k nějakému výsledku a statistik pak začne tyto výsledky různě upravovat, tak, aby to dobře vypadalo. Ta čísla se upravují do té doby, než studie vypadá pozitivně. Existují studie například nedávno tu byla jedna od doktora Verstraetena o souvislosti rtuti v organismu a autismu dětí. Tu studii třikrát předělával. První verzi mám k dispozici. Existují tady tři verze a tu třetí zveřejnil časopis Pediatrics a nakonec byl výsledek zcela opačný. Podle první verze bylo jednoznačně prokázané, že rtuť jako součást vakcíny způsobuje u dětí autismus. Podle třetí verze, kdy už ho zřejmě zpracovali rozličné farmaceutické firmy jako CDC a zřejmě tam hrály nemalou roli peníze se najednou objevuje zjištění, že dokonce očkování ochraňuje před autismem. Za tuto službu mu nabídli vysoké místo v Bruselu.


Když vědec při svém výzkumu zjistí závažné nežádoucí účinky, studie se prostě nezveřejní a zmizí v šuplíku a farmaceutický průmysl má mnoho velmi hlubokých zásuvek. Farmaceutická firma potom nemusí výzkumníkovi vyplatit dohodnutý honorář. On sám jí zveřejnit nesmí, protože ta je majetkem firmy. Před pár lety proběhlo několik skandálů, když jeden anglický vědec zveřejnil takovou studii na vlastní pěst. Dostal okamžitě „padáka“ a byl z toho obrovský skandál. Všechno ututlají. Člověk nedostane své peníze a nesmí sám zveřejnit svoji studii. Takový člověk na tom dlouho pracoval, d
al do toho svoje peníze a nakonec za to nic nedostane. Proto je tam pokušení dost velké, aby studie dopadla pozitivně pro takovou farmaceutickou firmu.
 

Neexistuje ani jedna studie o účinnosti vakcín. Nedávno mi to institut Roberta Kocha potvrdil. Rovněž neexistuje nějaká nezávislá studie. To znamená, že naše orgány zabývající se povolováním jejich užití v očkování nemají jediný důkaz o jejich účinnosti a přesto jsou tyto vakcíny zaregistrované.

 

 

Příspěvky

Můj první článek

23. 11. 2011

Text si změníte v Příspěvcích.